VŠE O NÁKUPU » Obchodní podmínky

1. Obecná ustanovení:

 1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.3Dstruny.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je provozovatel internetového obchodu www.3Dstruny.cz, Toner 1 s.r.o., se sídlem Heleny Malířové 411/4, 169 00 Praha 6, IČ: 27640990, DIČ: CZ27640990, kontakt: info@3Dstruny.cz, tel: 800 100 593, a kupujícího. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy.
 2. Nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy jsou rovněž Záruční a reklamační podmínky.
 3. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami novým občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše v platném a účinném znění.

2. Vymezení pojmů:

 1. Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.
 2. Dodavatel/Prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
 3. Kupující – vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem, a kupující, který spotřebitelem není.
 4. Kupující - spotřebitel – je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
 5. Kupující - nikoli spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání a která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.
 6. Obchodní podmínky/Podmínky – smluvní ujednání mezi prodávajícím a kupujícím v tomto dokumentu.

3. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách:

 1. Kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami platnými a účinnými v momentě odeslání své objednávky a je jimi vázán od momentu uzavření kupní smlouvy. S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před vlastním uskutečněním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí. Na tyto skutečnosti je před vlastním odesláním objednávky dostatečným způsobem upozorněn. Aktuálně platné a účinné znění obchodních podmínek obdrží kupující v potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu.
 2. Kupní smlouva vzniká doručením objednávky prodávajícímu. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři. Samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem, tedy doručením potvrzené objednávky.
 3. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit.
 4. Pro účely kupní smlouvy je platná nabídka zboží včetně kupní ceny zveřejněné na serveru v době odeslání objednávky kupujícím. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

4. Zboží:

 1. Prodávající nabízí a dodává výrobky vyrobené na území ČR nebo dovezené do ČR pouze oficiálními cestami (tj. od výrobce nebo od autorizovaného distributora pro ČR). Všechny výrobky jsou výrobcem určené pro ČR.

5. Cena:

 1. Cena zboží je uvedena v internetovém obchodě prodávajícího na adrese www.3Dstruny.cz a v emailu potvrzujícím objednávku zboží.
 2. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí kupující pro získání zboží zaplatit. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.
 3. Ceny nabízené v internetovém obchodě 3Dstruny.cz platí výhradně pro objednávky generované prostřednictvím Internetového obchodu 3Dstruny.cz.
 4. Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou. Slevy zboží v akci, akční nabídky a případné osobní slevy nelze kombinovat a sčítat.
 5. Výjimečné situace: U zboží označeného pojmem „NA DOTAZ“ je možné, že z důvodu náhlé změny kursu CZK vůči USD nebo EUR nebo neočekávané změny obchodních podmínek výrobce nebo distributora daného produktu na českém trhu se neočekávaně a výrazně změní cena nebo možnosti dodání produktu. U takto označeného zboží, kterého dostupnost si může kupující ověřit dotazem na e-mailové adrese info@3Dstruny.cz, vzniká kupní smlouva až po vzájemné mailové komunikaci, kde jsou vyjádřeny vůle stran k uzavření kupní smlouvy na základě vzájemně dohodnutých podmínek.

6. Platební podmínky:

 1. Kupující má možnost zvolit platbu předem (platební kartou, bankovním převodem předem) nebo při převzetí zboží hotově (dobírkou). Podrobnosti k jednotlivým způsobům platby jsou uvedeny na www.3Dstruny.cz v sekci Platba a možnosti úhrady.
 2. Zvolí-li kupující způsob platby zálohovou fakturou, prodávající zašle zálohovou fakturu na objednané zboží včetně ceny za dopravu. Zboží bude kupujícímu zaslané neprodleně po připsání platby na účet prodávajícího.
 3. Součástí každé dodávky zboží je platný daňový doklad.
 4. V případě kupujících - nikoliv spotřebitelů, již jsou smluvními obchodními partnery prodávajícího, zasílá prodávající objednané zboží na fakturu. Splatnost faktury a další podmínky jsou dohodnuty individuálně.

7. Doprava:

 1. Ceník dopravy včetně všech podmínek a příplatků je uveden na www.3Dstruny.cz v sekci Doprava a výdejní místa.
 2. Pro dodání objednaného zboží využívá prodávající zavedené dopravce, nejčastěji Českou poštu, expresní balíkovou službu PPL nebo síť výdejních míst Zásilkovna.cz .

8. Termíny dodání:

 1. Kupující je předem informován o aktuální skladové dostupnosti nabízeného zboží. Převážná většina nabízeného zboží je držena skladem a obratem expedována. Kupující je informován o předpokládaném datu doručení před potvrzením objednávky v pokladně internetového obchodu.
 2. Objednávky přijaté do 17:00 jsou expedovány v den objednání nebo následující den dle zvoleného způsobu dopravy. Z důvodu rychlé obrátky zásob může dojít k vyprodání zásob zvoleného produktu. Za tyto výjimečné situace se internetový obchod 3Dstruny.cz předem omlouvá.
 3. Kupující může sledovat stav objednávky na stránkách internetového obchodu 3Dstruny.cz a na stránkách přepravce PPL a České pošty.
 4. Prodávající odesílá objednané zboží na adresu uvedenou v objednávce.
 5. Není-li prodávající schopen dodržet termín dodání, může být s kupujícím dohodnut jiný termín dodání. V takovém případě má však kupující právo od smlouvy odstoupit.

9. Právo odstoupení od smlouvy:

 1. Inkoustové náplně a tonery po otevření originálního balení jsou zbožím podléhajícím rychlé zkáze. Kupující má právo bez udání důvodu vrátit pouze neotevřené inkoustové náplně a tonery, a to až do 6 měsíců od převzetí zásilky. Takto lze vrátit pouze zboží, jehož doba použitelnosti vyznačená výrobce na obalu je minimálně 6 měsíců, a to pouze v nepoškozeném a neotevřeném originálním obalu.
 2. Právo odstoupení od smlouvy neslouží primárně jako způsob řešení reklamace zboží. V takovém případě je třeba postupovat v souladu s Reklamačním řádem.
 3. V souladu s § 53, odst. 7 občanského zákoníku má kupující, který je spotřebitelem, právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu a bez jakékoli sankce. Kupující, který není spotřebitelem, nemůže toto právo uplatnit. Spotřebitel realizuje toto své právo tím, že projev vůle o odstoupení od smlouvy odešle prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí věci na adresu: Spotřebitel vrátí zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Zboží je možné doručit osobním vrácením nebo doručením zboží na vlastní náklady prostřednictvím některého z přepravců (např. Česká pošta). Pokud je zboží odesláno odděleně od projevu vůle o odstoupení od smlouvy, je spotřebitel povinen v zásilce uvést, že zboží je vraceno v souvislosti s odstoupením od kupní smlouvy, a tuto kupní smlouvu dostatečně identifikovat. V případě, že se spotřebitel rozhodne pro odstoupení od smlouvy, doporučujeme splnění následujících podmínek:
  • Tiskárny a kopírky vrátit pouze s kompletním příslušenstvím, ve kterých nebyly instalovány žádné náplně.
  • Tiskové náplně a tonery dodané společně s tiskárnou musí být v případě vrácení originálně zabaleny.
  • Zboží je pokud možno v originálním obalu
 4. Při nesplnění uvedených podmínek nemůže spotřebiteli vzniknout žádná újma na jeho právu odstoupit od smlouvy. Prodávající avšak vůči spotřebiteli může uplatnit kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží (náhradu škody), pokud k takovému snížení hodnoty dojde poškozením dodaného zboží nebo nedodáním zboží v jeho kompletním stavu. Případnou kompenzací není dotčeno právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez jakékoli sankce.
 5. Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží, je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 14 dnů od odstoupení. Prodávající nemusí vrátit peníze do 14 dnů, pokud nemá jistotu, že zákazník zboží odeslal prodávajícímu.
 6. Spotřebitel není v souladu s novým občanským zákoníkem oprávněn odstoupit od smlouvy:
  • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
  • na dodávku zboží upraveného na míru podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
  • u zboží, jež podléhá rychlé zkáze opotřebení nebo zastarání
  • zboží, které se už smísilo s jiným zbožím
  • u zboží, které se prodává v hygienickém obalu a obal byl porušen
  • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
  • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, i když obal není hygienický
  • na dodávku předplatného novin, periodik a časopisů,
  • spočívajících ve hře nebo loterii
  • zakoupení obsahu (např. hudba) na internetu po jejím stažení
  • termínované smlouvy na ubytování, dopravu, stravování nebo volnočasové aktivity (divadlo, atd.)
  • smlouvy vzniklé ve veřejné dražbě podle zákona
 7. Vrácení peněz: peníze jsou vráceny do 14 dnů od účinnosti projevu vůle k odstoupení za předpokladu, že má dodavatel jistotu vrácení zboží. Při učinění projevu vůle k odstoupení od smlouvy spotřebitel sdělí způsob, jakým si přeje peníze vrátit. v případě, že nebude způsob vrácení peněz v projevu vůle k odstoupení obsažen, peněžní částka bude zaslána na zpáteční adresu udanou na zásilce.
 8. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě zcela zjevné tiskové chyby týkající se ceny nebo popisů výrobku v katalogu zboží.

10. Ochrana osobních údajů:

 1. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Osobní údaje kupujícího jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje kupujícího dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujícího předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.
 2. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje prodávající vymaže ze své databáze na základě žádosti prodávajícího doručené na adresu: Toner 1 s.r.o., Tyršova 178, 256 01 Benešov.

11. Závěrečná ustanovení:

 1. Tyto obchodní podmínky nabývají platnost a účinnost dne 1. 1. 2014.
 2. Vycházejí z předcházejících obchodních podmínek schválených nestranným autorizovaným spotřebitelským auditem.